Synonymer til umotivert

arbitrær, egenmektig, etter skjønn, lunefull, på slump, skjønnsmessig, tilfeldig, ubegrunnet, uberegnelig, ustadig, uten begrunnelse, vilkårlig, vilkårligegenmektig, autoritær, despotisk, diktatorisk, enerådende, eneveldig, selvbestaltet, selvrådig, suveren, totalitær, tyrannisk, uavhengig, uinnskrenket, grunnløs, meningsløs, poengløs, søkt, ubeføyet, ubillig, uhjemla, uhjemlet, urettferdig, urettmessig, uten grunnlag, mening