Synonymer til unaturliguekte

uekte, affektert, anstrengt, falsk, forsert, forstilt, hemmet, krampaktig, kunstig, påtatt, tilgjort, tvungen, blandet, flekkete, forurenset, grisete, grumsete, illeluktende, lortete, møkkete, oppspedd, skitten, smussig, svart, uren, uvasketuekte, drømt, fantastisk, fiktiv, forestilt, illusorisk, luftig, løgnaktig, oppdiktet, oppspinn, påfunnet, simulert, teoretisk, usann, uten rot i virkeligheten, uttenkt, virtuell