Synonymer til under samme taksolidarisk

solidarisk, allmenn, enhetlig, felles, forent, generell, gjensidig, kollektiv, samkjørt, samlet, sams, simultan, unisonsolidarisk, hånd i hånd, i (samlet) flokk, i (skjønn) forening, i bås (med), i clinch, i fellesskap, i følge, i hop, i klinsj, i samme båt, med forente anstrengelser, sammen, skulder ved skulder, under ett, lojal, lovlydig, ordholden, pålitelig, sikker, tro, trofast, troverdig, trygg