Synonymer til underbygge

argumentere, begrunne, forklare, godtgjøre, grunngi, klargjøre, opplyse, orientere, støtte, utgreie, utgreiebegrunne, bygge, grunne, tufte, utgreieforklare, belyse, definere, eksemplifisere, elaborere, fullstendiggjøre, gå i detalj, gå nærmere inn på, konkretisere, pensle ut, presisere, utdype, utmale, utvide, utvikle, utgreiegodtgjøre, bekoste, betale, dekke, finansiere, gjøre opp, honorere, lønne, angripe, anlegge, anstifte, begynne, debutere, etablere, gi seg i kast med, gi seg til, gripe an, grunnlegge, gå i gang (med), initiere, innlate seg på, innlede, innvie, intonere, introdusere, istemme, iverksette, kjøre i gang, lansere, nedsette, opprette, starte, åpnegrunne, avveie, bruke hodet/hjernen/de små grå, erkjenne, filosofere, fun