Synonymer til underbyggestøtte

støtte, almisse, bidrag, gave, hjelp, innsamling, innsats, innskudd, innsprøytning, kollekt, kontingent, kontribusjon, medvirkning, skjerv, tilskudd, tributt, underhold, underholdningsbidrag, understøttelsestøtte, argument, argumentasjon, begrunnelse, erklæring, forklaring, forsvar, grunn, motivering, påstand, redegjørelse, resonnementstøtte, argumentere, begrunne, forklare, godtgjøre, grunngi, klargjøre, opplyse, orientere, underbygge, utgreiestøtte, arkitrav, bete, bjelke, bom, brand, bærebjelke, drager, grunnsvill, mønsås, skråbjelke, skråstøtte, slind, slisk, sliske, sperre, stokk, svill, sville, syll, takbjelke, takås, toppsvill, tverrbjelke, tverrtre, åsstøtte, assistere, avlaste, befri, berge, bidra, bistå, forbarme seg over, frelse, hjelpe, komme til unnsetning, leie, rake kastanjene ut av ilden for, redde, sekundere, slå et slag for, styrke, stå bi, subsidiere, subvenere, ta hånd i hanke med, ta seg av, tjene, tre støttende til, være behjelpeligstøtte, atlant, baluster, karyatide, kolonne, obelisk, pilar, pille, søylestøtte, bygge, grunne, tufte, underbyggestø