Synonymer til underkaste seg

adlyde, etterkomme, etterleve, gjøre som én blir fortalt, høre etter, lyde, lystre, oppfylle, overholde, respektere, rette seg etter, underordne seg, underordne segetterkomme, akseptere, avfinne seg med, finne seg i, forsone seg med, godta, gå inn/med på, si ja til, slå til, ta til følge, tro, vedta, ville, ønske, res