Synonymer til underligmerkverdig

merkverdig, aparte, bemerkelsesverdig, besynderlig, bisarr, egen, egenartet, eiendommelig, eksentrisk, forunderlig, fremmedartet, merkelig, mystisk, original, pussig, påfallende, rar, selsom, smårar, snedig, snodig, snål, spesiell, sær, særegen, avstikkende, forbausende, rart, snålt, underlig, uventet