Synonymer til underligoriginal

original, aparte, bemerkelsesverdig, besynderlig, bisarr, egen, egenartet, eiendommelig, eksentrisk, forunderlig, fremmedartet, merkelig, merkverdig, mystisk, pussig, påfallende, rar, selsom, smårar, snedig, snodig, snål, spesiell, sær, særegen, autentisk, edel, ekte, ektefødt, fullblods, genuin, hundre prosent, legitim, lødig, opprinnelig, pur, rein, reinspikka, ren, sann, ublandet, uforfalsket, vaskeekteoriginal, ensidig, for egen regning, forutinntatt, individuell, intim, nærgående, partisk, personlig, privat, selvstendig, subjektiv, tendensiøs, urettferdig, usaklig