Synonymer til underordne segetterkomme

etterkomme, adlyde, etterleve, gjøre som én blir fortalt, høre etter, lyde, lystre, oppfylle, overholde, respektere, rette seg etter, underkaste seg, akseptere, avfinne seg med, finne seg i, forsone seg med, godta, gå inn/med på, si ja til, slå til, ta til følge, tro, vedta, ville, ønske