Synonymer til underordne seglyde

lyde, adlyde, etterkomme, etterleve, gjøre som én blir fortalt, høre etter, lystre, oppfylle, overholde, respektere, rette seg etter, underkaste seg, høres, klinge, låte, uttales