Synonymer til underordne segoppfylle

oppfylle, adlyde, etterkomme, etterleve, gjøre som én blir fortalt, høre etter, lyde, lystre, overholde, respektere, rette seg etter, underkaste seg, behage, berolige, gjøre til lags, glede, innfri, lykksaliggjøre, stagge, tilfredsstilleoppfylle, forbedre, implementere, iverksette, reparere, supplere, utbedre, utføre