Synonymer til underordnet

avhengig, bundet, fanget, kneblet, kuet, tyrannisert, ufri, umyndig, umyndiggjort, underkuet, uselvstendig, betjent, boy, hjon, lakei, livegen, oppasser, oppvarter, pasje, slave, svein, svenn, tjenende ånd, tjener, tjenestepike, tyende, betydningsløs, det samme, ett fett, forsvinnende liten, grenser mot null, hipp som happ, ikke påaktende, ingen, intetsigende, irrelevant, likegyldig, liten, marginal, parentetisk, perifer, periferisk, på siden av saken, randfenomen, sekundær, ubetydelig, utenforliggende, uvesentlig, uviktig, av samme art, av samme slag, av samme ulla, ensbetydende, jevnbyrdig, lignende, lik, på like fot, sidestilt med, som to dråper vann, synonymdet samme, intetsige