Synonymer til undersøkesjekke

sjekke, befare, besiktige, etterforske, etterprøve, etterse, forhøre, forske på, forvisse seg om, føre tilsyn med, granske, gå etter i sømmene, gå over, ha kontroll over, ha tilsyn, inspisere, justere, kikke over skulderen, kontrollere, overvåke, prøve, påse, rette, revidere, sensurere, forske (på), gjennomgå, gjennomsøke, lete, ransake, søke, undersøke, utforske, visitere