Synonymer til underskrivevedta

vedta, akseptere, anerkjenne, autorisere, bemyndige, bifalle, gi lov, gi tilgang, gjøre gyldig, godkjenne, godta, kanonisere, klarere, legitimere, ratifisere, si ja til, tillate, avfinne seg med, etterkomme, finne seg i, forsone seg med, gå inn/med på, slå til, ta til følge, tro, ville, ønske