Synonymer til underskudd

disfavør, forlis, katastrofe, mangel, mink, nederlag, skade, skår, svinn, tap, uhell, armod, eksistensminimum, elendighet, fattigdom, hunger, hungersnød, jammer, knipe, krise, lidelse, nød, savn, sult, trengsel, ulykke, usselhet, utsatt posisjon, vanskelighetmangel, diminuendo, diminutiv, emolument, fradrag, fratrekk, minking, minsking, reduksjonsvinn, uhel