Synonymer til underskudduhell

uhell, bom, ergrelse, fadese, fatalitet, feiltagelse, fiasko, glipp, kalamitet, misere, mistak, strek i regningen, tabbe, tape ansikt, uflaks, ulykke, ulykkestilfelle, utur, vanhell, vanskjebne, vådeskudduhell, disfavør, forlis, katastrofe, mangel, mink, nederlag, skade, skår, svinn, tap, fare, krise, risiko, skjebnetime, vendepunkt