Synonymer til understøttelsekontingent

kontingent, almisse, bidrag, gave, hjelp, innsamling, innsats, innskudd, innsprøytning, kollekt, kontribusjon, medvirkning, skjerv, støtte, tilskudd, tributt, underhold, underholdningsbidrag, avgift, betaling, cover charge, entre, gebyr, kuvertavgift, leie, merverdiavgift (mva), moms, porto, premie, pris, royalty, skatt, sportel, tiende, tillegg, toll, ytelse