Synonymer til understøttelsekontribusjon

kontribusjon, almisse, bidrag, gave, hjelp, innsamling, innsats, innskudd, innsprøytning, kollekt, kontingent, medvirkning, skjerv, støtte, tilskudd, tributt, underhold, underholdningsbidrag, avgift, betaling, cover charge, entre, gebyr, kuvertavgift, leie, merverdiavgift (mva), moms, porto, premie, pris, royalty, skatt, sportel, tiende, tillegg, toll, ytelse