Synonymer til understøttelsetilskudd

tilskudd, alderstillegg, anmerkning, auke, bilag, ekskurs, etterskrift, malus, pluss, pålegg, påslag, supplement, tilføyelse, tilgift, tillegg, tilsetting, tilvekst, vedlegg, økningtilskudd, almisse, bidrag, gave, hjelp, innsamling, innsats, innskudd, innsprøytning, kollekt, kontingent, kontribusjon, medvirkning, skjerv, støtte, tributt, underhold, underholdningsbidrag, avgift, betaling, cover charge, entre, gebyr, kuvertavgift, leie, merverdiavgift (mva), moms, porto, premie, pris, royalty, skatt, sportel, tiende, toll, ytelse