Synonymer til underverdenen

Gehenna, det hinsidige, dødsriket, Hades, Hel, helvete, inferno, pandemonium, purgatorium, skjærsild, svovelpøl, de evige jaktmarker, eden, Guds rike, himmelen, himmelriket, nirvana, paradis, valhalldet hinsidige, valhalldødsriket, alderdom, angst, besvær, byrde, defekt, lidelse, misdannelse, pine, pinsel, plage, skrøpelighet, smerte, sorg, svakhet, svøpe, sykdom, tortur, ubehaghelvete, purgato