Synonymer til universellgenerell

generell, allmenn, allmenngyldig, altomfattende, for alle, kosmisk, alminnelig, dagligdags, gangbar, gjengs, gjennomsnittlig, grå, hverdagslig, jevn, kurant, normal, ordinær, rutinemessig, sedvanlig, standard, vanliggenerell, enhetlig, felles, forent, gjensidig, kollektiv, samkjørt, samlet, sams, simultan, solidarisk, unison