Synonymer til unnagjorte

avsluttede, beredte, døde, ferdige, fortapte, fullførte, klare, modne, ordnede, parate, slitne, solgte (muntlig mening), utmattede, ane, anta, finne ut av, gisse, gjette, greie, løse, tippeklare, utmattedeklare, beherske, evne, fikse, fullføre, få til,