Synonymer til unntakavgrensing

avgrensing, begrensning, forbehold, formalisering, grense, innskrenkning, reduksjon, regelbinding, restriksjon, deling, desentralisering, differensiering, distribusjon, divisjon, fordeling, fraksjonering, inndeling, løsrivelse, oppstykking, separasjon, skill, skille, sondring, spalt(n)ing, utdeling, utporsjonering, utskilling