Synonymer til unntakbegrensning

begrensning, avgrensing, forbehold, formalisering, grense, innskrenkning, reduksjon, regelbinding, restriksjon, bredde, domensjon, format, grad, innhold, kaliber, kapasitet, lengde, mål, omfang, område, proporsjon, register, rekkevidde, skala, spenn, spennvidde, størrelse, utbredelse, vidde, volum