Synonymer til unntakreduksjon

reduksjon, abbreviasjon, abbreviatur, akronym, forbokstav, forkortelse, forkorting, initialord, kortformreduksjon, avgrensing, begrensning, forbehold, formalisering, grense, innskrenkning, regelbinding, restriksjon, diminuendo, diminutiv, emolument, fradrag, fratrekk, minking, minsking, svinn