Synonymer til unnvike

desertere, abortere, avbryte, avlyse, avslutte, bryte, droppe, forlate, forsake, fraskrive, hoppe av, kansellere, skrinlegge, stanse, stoppedesertere, bli borte, dra, fare, flykte, flytte, fordufte, forsvinne, gå under jorden, ile, løpe bort, reise, renne, rømme, stikke av, stryke sin kos, ta beina på nakken, unnfly, unnslippe, avta, bedage seg, blekne, bli lavere/mindre/svakere, dabbe, dale, dempes, ebbe, falle, forminskes, gå ned, krympe, løye, minke, mins