Synonymer til uoverensstemmelse

avskygning, avvik, differanse, distinksjon, divergens, forandring, forskjell, gap, grad, nyanse, overgang, skille, skilnad, sprang, tone, uensartethet, ulikhet, variasjon, apropos, avstikker, digresjon, eskapade, innskudd, intermesso, parentes, sidesprangavvik, variasjonavvik, endring, feil, varians, delte meninger, diskusjon, dissens, egling, friksjon, kjefting, konflikt, krangel, kritikk, kverulering, meningsforskjell, misforståelse, misstemning, munnhuggeri, splittelse, strid, stridsspørsmål, uenighet, utskelling, munnhugger