Synonymer til upraktiskuvøren

uvøren, dilettantaktig, dilettantisk, famlende, hjelpeløs, keitet(e), klossete, kluntet(e), klønete, slepphendt, tankeløs, ubehendig, ubehjelpelig, udyktig, uelegant, uerfaren, uforsiktig, ukyndig, djerv, dristig, dumdristig, farlig, halsbrekkende, indiskré, risikabel, uaktsom, ubesindig, ubetenksom, ufornuftig, uvettig, vill, vågal