Synonymer til urettferdig

ensidig, for egen regning, forutinntatt, individuell, intim, nærgående, original, partisk, personlig, privat, selvstendig, subjektiv, tendensiøs, usaklig, grunnløs, meningsløs, poengløs, søkt, ubeføyet, ubegrunnet, ubillig, uhjemla, uhjemlet, umotivert, urettmessig, uten grunnlag, usakligintim, familiær, fortrolig, hemmelig, i skjul, inderlig, innstendig, kameratslig, konfidensiell, kordial, mellom oss sagt,