Synonymer til urforestilling

arketyp, eksempel, forbilde, form, mal, modell, mønster, ramme, rammeverk, sjablong, skabelon, standardarketyp, ide, ideal, urbilde, urform, akt, baktanke, beregning, beslutning, bestemmelse, forehavende, formål, forsett, hensikt, intensjon, mening, motiv, mål, målsetning, overlegg, plan, siktemål, spekulasjon, tanke, tendens, vilje, ønske, øyemedide, urformide, betraktning, filosofi, framstilling, følge, konklusjon, overveielse, resonnement, resultat, slutning, tankegang, tankeprosess, utlegning, vurderingide, innovasjon, invensjon, lys ide, nyhet, nyskaping, nytenkning, nyvinning, oppfinnelse, påfunn, urformideal, helt, idealmenneske, idol, ledestjerne