Synonymer til uriaspost

damoklessverd, dilemma, fare, klemme, knipe, nød, risiko, risikomoment, risk, trussel, crux, gordisk knute, gåte, hjernegymnastikk, hodebry, hodepine, mysterium, nøtt, oppgave, problem, smertensbarn, spørsmål, tankenøtt (muntlig mening), vanskelighetdilemma, armod, eksistensminimum, elendighet, fattigdom, hunger, hungersnød, jammer, krise, lidelse, mangel, savn, sult, trengsel, ulykke, usselhet, utsatt posisjon, vanskelighetknipe, benåde, hegde, knege, knusle, legge opp, legge til side, luse, rasjonere, reservere, snu på skillingen, spare, spenne inn livremma, spinke, suge på labben, utsette, være redd for, være varsom med, økonomisereknipe, vanskelighetnød