Synonymer til usakligurettferdig

urettferdig, ensidig, for egen regning, forutinntatt, individuell, intim, nærgående, original, partisk, personlig, privat, selvstendig, subjektiv, tendensiøs, grunnløs, meningsløs, poengløs, søkt, ubeføyet, ubegrunnet, ubillig, uhjemla, uhjemlet, umotivert, urettmessig, uten grunnlag