Synonymer til usammenlignbar

alternativ, annerledes, antonym, avstikkende, avvikende, blandet, broket, divergerende, forskjellig, forskjelligartet, heterogen, inkommensurabel, kryssende, motsatt, motstridende, skiftende, som ild og vann, som natt og dag, uensartet, ulik, ulikeartet, varierende, variert, vekslende, vesensforskjelligalternativ, eventuell, latent, potensiell, virtuell, vesensforskjellig, divergeren