Synonymer til usbutgang

utgang, agp, buss, com, dataport, datatilkobling, datautgang, eisa, firewire, inngang, isa, kommunikasjonsinngang, kommunikasjonsutgang, lpt, parallellport, pata, pci, pci-ekspress, pcmcia, port, sata, scsi, serieport, skriverutgang, tilkobling, avbud, avrunding, avslutning, avvisning, død, ende, endelikt, endelse, endepunkt, ferdig, finale, forbi, kroken på døra, nei, opphør, oppløsning, over, punktum, slutt, stans, stopp, stopper, teppefall, ute, utløputgang, dør, entré, inngangsport, overgang, portal, terskel, utgangsport