Synonymer til uselviskhet

altruisme, edelmot, filantropi, gavmildhet, idealisme, nestekjærlighet, offervilje, oppofrelse, raushet, rundhåndethet, sjenerøsitet, uegennytte, veldedighet, veldedighetnestekjærlighet, beskyttelse, ettersyn, helbredelse, hensyn, hj