Synonymer til uselvstendigunderordnet

underordnet, avhengig, bundet, fanget, kneblet, kuet, tyrannisert, ufri, umyndig, umyndiggjort, underkuet, betjent, boy, hjon, lakei, livegen, oppasser, oppvarter, pasje, slave, svein, svenn, tjenende ånd, tjener, tjenestepike, tyendeunderordnet, betydningsløs, det samme, ett fett, forsvinnende liten, grenser mot null, hipp som happ, ikke påaktende, ingen, intetsigende, irrelevant, likegyldig, liten, marginal, parentetisk, perifer, periferisk, på siden av saken, randfenomen, sekundær, ubetydelig, utenforliggende, uvesentlig, uviktig