Synonymer til usikkerforsagt

forsagt, beklemt, beskjeden, blyg, brydd, forknytt, forlegen, fredelig, sjenert, sky, stille, stillfarende, tilbaketrukket, ubemerket, forbeholden, fåmælt, innesluttet, kortfattet, lakonisk, lapidarisk, lydløs, målbundet, målløs, ordknapp, ordløs, reservert, stilltiende, stum, svar skyldig, tagal, taus, tyst, uhørlig, umeddelsom, umælende