Synonymer til usikkerhetbekymring

bekymring, angst, beklemthet, beven, engstelse, fobi, frykt, hjertebank, lampefeber, nervøsitet, opphisselse, panikk, pine, redsel, sinnsbevegelse, skrekk, uhygge, uro, bedrøvelse, beklagelse, elendighet, fortvilelse, gremmelse, gråt (og tenners gnissel), håpløshet, kummer, kval, kvide, lidelse, malurt, melankoli, nedslåtthet, nedstemthet, plage, smerte, sorg, sut, sørgmodighet, tristhet, tyngsel, vemod