Synonymer til usikkerhetopphisselse

opphisselse, angst, beklemthet, bekymring, beven, engstelse, fobi, frykt, hjertebank, lampefeber, nervøsitet, panikk, pine, redsel, sinnsbevegelse, skrekk, uhygge, uro, forbitrelse, harme, heftighet, indignasjon, irritasjon, oppbrakthet, raseri, sinne, vrede