Synonymer til usikkerhetpine

pine, alderdom, angst, besvær, byrde, defekt, helvete, lidelse, misdannelse, pinsel, plage, skrøpelighet, smerte, sorg, svakhet, svøpe, sykdom, tortur, ubehagpine, beklemthet, bekymring, beven, engstelse, fobi, frykt, hjertebank, lampefeber, nervøsitet, opphisselse, panikk, redsel, sinnsbevegelse, skrekk, uhygge, uro, bedrøvelse, beklagelse, elendighet, fortvilelse, gremmelse, gråt (og tenners gnissel), håpløshet, kummer, kval, kvide, malurt, melankoli, nedslåtthet, nedstemthet, sut, sørgmodighet, tristhet, tyngsel, vemodpine, besvære, erte, forfølge, forulempe, gi buksevann, gjøre livet surt for, gjøre trist, herse med, hundse, håne, irritere, krenke, mishandle, mobbe, sjenere, såre, trakassere, tynge ned