Synonymer til usivilisert

barbarisk, bestialsk, brutal, hardhjertet, hensynsløs, kynisk, taktløs, umenneskelig, voldelig, voldsombarbarisk, fri, hemningsløs, i vilden sky, lavtstående, naturlig, primitiv, rabiat, , tøylesløs, ubehersket, ubendig, uhemmet, ukultivert, umiddelbar, uordnet, usjenert, ustyrlig, utemmet, vill, vilter, autonom, bred, fribåren, frigjort, gratis, kreativ, myndig, selvhjulpen, selvstendig, selvstyrt, sterk, suveren, tilgjengelig, uavhengig, ubegrenset, ubundet, uforpliktet, uhindret, vid, åpenfri, vilterfri, i tillegg, kostnadsfritt, portofritt, på kjøpet, som gave, uten kostnad, vederlagsfritt, vedlagtfri, verne, h