Synonymer til ustadig

arbitrær, egenmektig, etter skjønn, lunefull, på slump, skjønnsmessig, tilfeldig, ubegrunnet, uberegnelig, umotivert, uten begrunnelse, vilkårlig, vilkårligegenmektig, autoritær, despotisk, diktatorisk, enerådende, eneveldig, selvbestaltet, selvrådig, suveren, totalitær, tyrannisk, uavhengig, uinnskrenket, vilk