Synonymer til ustanseligudødelig

udødelig, absolutt, blivende, endeløs, evig, evigvarende, fullkomment, fullverdig, guddommelig, i Guds hender, tidløs, uendelig, uforgjengelig, antikk, harmonisk, klassisk, mesterlig, mønstergyldig, tradisjonell, typisk, velkjent