Synonymer til ustelt

derangert, forsømmelig, forsømt, jasket, jaskete, lurvet, lurvete, sjasket, sjaskete, sjusket, sjuskete, skjødesløs, slasket, slaskete, slurvet, slurvete, snusket, snuskete, uflidd, uordentlig, skj