Synonymer til usteltforsømt

forsømt, derangert, forsømmelig, jasket, jaskete, lurvet, lurvete, sjasket, sjaskete, sjusket, sjuskete, skjødesløs, slasket, slaskete, slurvet, slurvete, snusket, snuskete, uflidd, uordentlig, falleferdig, forfallen, i ruiner, medtatt, morken, møllspist, nedslitt, rusten, råtten, skrøpelig, slitt, tæret, ussel, utbrukt, vaklevoren, vanskjøttet, vanstelt