Synonymer til utbe seg

be om, , få fatt i, gripe, hale inn på, innhente, komme opp på siden av, nå igjen, skaffe, søke om, ta igjen, vinne inn på, annamme, anta (form av), arve, bli gift med, bli rammet av, bli til del, bli utsatt for, erverve, hale i land, høste, høste inn, innkassere, motta, oppdrive, oppnå, pådra seg, skaffe seg, ta hjem, vinnefå, vinne inn påfå, de færreste, de utvalgte, elite, fåtall, mindretall, minoritet, nesten ingenfå, en av ti, en brøkdel, en håndfull, en og annen, enkelte, et fåtall, et par, fåtallig, ikke mange, lite antall, noen, somme, sparsomme, spredte, vinne inn pågripe, fatte, hake, henge, holde, huke, huke tak i, klamre, klenge, klore, klynge, hale inn