Synonymer til utdannelse

(bestått) yrkesprøve, fagbrev, lære, svennebrev, dressur, drill, eksersis, forelesning, instruksjon, kurs, leksjon, opplæring, orientering, pugging, seminar, skolegang, skolering, studium, terping, time, trening, undervisning, undervisningstime, utdanning, videreutdanning, voksenopplæring, voksenpedagogikk, øvelse