Synonymer til utdannelselære

lære, (bestått) yrkesprøve, fagbrev, svennebrev, anrette, anstifte, anstille, avlegge, bedrive, begå, bese, bestille, bevirke, bære seg at med, eksersere, finne på, foreta, foreta seg, fremme, gjøre, praktisere, repetere, spille, ta, trene, utfolde, utføre, utøve, øvelære, avsløre, bemerke, bli klar over, erfare, finne (ut), forstå, forsøke, få rede på, få øynene opp for, gjennomskue, iaktta, konstatere, lukte lunta, oppdage, se, snuse opplære, bedømme, besiktige, betrakte, etterforske, finne ut (av), forske, gjennomgå, granske, gå etter i sømmene, inspisere, kontrollere, legge under lupen, lese, prøve, ransake, rette søkelyset mot, sensurere, sikte, studere, søke, teste, undersøke, utforske, visiterelære, dressur, drill, eksersis, forelesning, instruksjon, kurs, leksjon, opplæring, orientering, pugging, seminar, skolegang, skolering, studium, terping, time, trening, undervisning, undervisningstime, utdannelse, utdanning, videreutdanning, voksenopplæring, voksenpedagogikk, øvelselære, tora