Synonymer til utdeltavgrenset

avgrenset, adskilt, delt, desentralisert, differensiert, distribuert, dividert, fordelt, fraksjonert, kløyvd, loddet ut, oppdelt, porsjonert, revet løs, segregert, separert, skilt, sondret, sortert, spaltet, splittet, spredt, stykket opp, tildelt, tilmålt, avstengt, barrikadert, blokkert, forbudt, innesluttet, isolert, lukket, låst, sperret, stengt, utilgjengelig