Synonymer til utdeltdifferensiert

differensiert, adskilt, avgrenset, delt, desentralisert, distribuert, dividert, fordelt, fraksjonert, kløyvd, loddet ut, oppdelt, porsjonert, revet løs, segregert, separert, skilt, sondret, sortert, spaltet, splittet, spredt, stykket opp, tildelt, tilmålt, allsidig, fasettert, flersidet, flersidig, mangesidig, mangfoldig, multilateral, nyansert, omfattende, rik, sammensatt, variert, vidtfavnende